Po roce od dokončení práce věnující se korejské abecedě, je na světě též kapitola úvodní, o jazyku jakožto systému jednotek, pravidel a modelů existujících omezeně v mysli jednotlivce, jako celek pak v rámci společnosti. Stručně nastíníme za jakých okolností, do kterých světových destinací a komu, v jaké míře, korejský jazyk slouží.

Čtete zde.

(Pozn. Paralelně s revizí dříve publikované třetí kapitoly o vzniku korejské abecedy - Úvod do grafemického systému korejského jazyka, bude též zahájena práce na kapitole druhé - Genealogie korejského jazyka.)

(Pozn.2 Byla provedena změna sazby.)

Komentáře